Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert teelt en groene technologie
Omschrijving
De beginnend vakexpert teelt en groene technologie werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt, de teelt van biobased uitgangsmaterialen of een combinatie van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook nieuwe en alternatieve teelten onder. Hij kan ook bij een veredelingsbedrijf of bij bedrijven in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of biomassa en de verwerking van reststromen werkzaam zijn. Ook de zorgboerderij behoort tot zijn werkgebied. Hij doet bureauwerk en als hij meewerkt werkt hij o.a. in kassen, hallen en de buitenlucht. De beginnend vakexpert teelt en groene technologie werkt vaak met een team en heeft een leidende en sturende rol. Hij heeft daarom een voorbeeldfunctie. Van hem wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit toont, kan samenwerken en kan omgaan met de diversiteit aan medewerkers binnen de organisatie. De beginnend vakexpert teelt en groene technologie heeft voortdurend aandacht voor optimalisering van het proces, vernieuwing en veranderingen in de keten en de maatschappij om hem heen. Hij vertaalt dit naar de mogelijkheden en kansen die dit voor het bedrijf biedt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25534 01-08-2016 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 21-01-2017
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Biologische bedrijfsvoering K0890 04-01-2018
Cultuurtechniek K0281 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 21-01-2017
Diversiteit K0024 29-01-2022
Doorstroom groen hbo K0601 21-01-2017 01-01-2020
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 21-01-2017 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 21-01-2017 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 21-01-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 21-01-2017 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 21-01-2017 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 21-01-2017 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 21-01-2017
Fries in de beroepscontext B1 K0510 21-01-2017
Geavanceerde technische installaties tuinbouw K0041 21-01-2017
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 22-05-2021
Insecten kweken en verzorgen K0865 26-10-2017
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 26-10-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 21-01-2017
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 21-01-2017
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 21-01-2017
Internationale handel en plantgezondheid K0056 21-01-2017
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 21-01-2017
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 21-01-2017
Ondernemerschap mbo K0165 21-01-2017
Optimaliseren internationale agrologistiek - plant K0774 19-05-2017
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 21-01-2017
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Precisielandbouw K0284 21-01-2017
Productietechniek geschikt voor niveau 3 K0334 26-10-2017
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 21-01-2017 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 21-01-2017 01-01-2019
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4 K0320 21-01-2017
Telen op afstand K0105 21-01-2017
Toegepaste marketing K0778 19-05-2017
Toepassing van Biobased principes in de Tuinbouw en uitgangsmaterialensector K0107 21-01-2017
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
T-rijbewijs K0758 19-05-2017
Vakkundig werken in groen en cultuurtechniek K1396 Concept
Vakkundig werken in het agrarisch loonwerk K1397 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 21-01-2017
Veredeling K0181 21-01-2017
Voeding, industriële processen K0651 22-05-2021
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 21-01-2017
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 13-05-2020 01-01-2023
Werken in de aquacultuur K0269 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 21-01-2017
Zorg geschikt voor niveau 4 K0277 21-01-2017