Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker veehouderij
Omschrijving
De beginnend vakbekwaam medewerker veehouderij werkt op een productiebedrijf waar dieren gehouden worden voor melk, vlees, opfok, eieren of pels. Ook de zorgboerderij behoort tot zijn werkgebied. Hij werkt o.a in stallen en in de buitenlucht. Indien hij in een team werkt heeft hij een leidende en sturende rol en heeft hij een voorbeeldfunctie voor zijn collega's/teamleden. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid bij de productie van dierlijke producten, is aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en diervriendelijke productiemethoden belangrijk.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25537 01-08-2016 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie Agrarisch loonwerk K0255 21-01-2017
Agro-ecologie, geschikt voor niveau 3 K1399 Concept
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 21-01-2017
Automatisch melken K0272 21-01-2017 01-01-2023
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 Concept
Bedrijfseconomie geschikt voor niveau 3 K1074 01-04-2019
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Biologisch Dynamische landbouw K0341 21-01-2017
Biologische bedrijfsvoering K0890 04-01-2018
Cultuurtechniek K0281 21-01-2017
Digitale vaardigheden basis K0022 21-01-2017
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 21-01-2017
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 21-01-2017 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 21-01-2017 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 21-01-2017
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 21-01-2017 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 21-01-2017 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 21-01-2017 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 21-01-2017 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 21-01-2017
Fries in de beroepscontext B1 K0510 21-01-2017
Houder van vleeskuikens K0602 21-01-2017
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 22-05-2021
Insecten kweken en verzorgen K0865 26-10-2017
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 26-10-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 21-01-2017
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-07-2018
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 21-01-2017
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 21-01-2017
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Klauwverzorging K0264 21-01-2017
Lean en creatief K0512 21-01-2017
Machinaal melken K1327 Concept
Melkwinning K0317 21-01-2017 01-01-2023
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Nederlands 3F K0071 21-01-2017 01-10-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 21-01-2017
Ondernemerschap mbo K0165 21-01-2017
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 19-05-2017
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 21-01-2017
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Precisielandbouw K0284 01-04-2019
Precisieveehouderij K1279 Concept
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen 3F K0089 21-01-2017 01-08-2020
Robotmelken K1332 Concept
Rundveepedicure K0258 21-01-2017
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 21-01-2017 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 21-01-2017 01-01-2019
Specialisatie vleeskalverhouderij K1366 Concept
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 21-01-2017
Toegepaste marketing K0778 19-05-2017
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
T-rijbewijs K0758 19-05-2017
Vakkundig werken in groen en cultuurtechniek K1396 Concept
Van grond tot mond verdieping K0716 21-01-2017
Veehouderijspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0322 21-01-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 21-01-2017
Verdieping diervoeders K1181 17-07-2020
Voeding, industriële processen K0651 22-05-2021
Werken in de aquacultuur K0269 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 21-01-2017
Zorg geschikt voor niveau 3 K0276 21-01-2017