Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
Omschrijving
De beginnend vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk is in dienst van een loonbedrijf en verricht loonwerk bij bedrijven in de primaire productie zoals akkerbouw-, tuinbouwbedrijven en veehouderijbedrijven. Op het terrein van de opdrachtgever levert hij een bijdrage aan de productie en/of transport van producten/mesten/of beheer van gronden voor natuurontwikkeling. De beginnend vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk werkt meestal in de buitenlucht op diverse locaties, met wisselende producten en met een diversiteit aan (grote) machines. De beginnend vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk toont in zijn werk respect voor de bodem en het gewas. Hij is het visitekaartje van het loonbedrijf. Voor de beginnend beroepsbeoefenaar is het van belang dat hij voordat hij in de sector werkt dan wel stage loopt in het bezit is van VCA en T-rijbewijs.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25557 01-08-2017 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 21-01-2017
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Biologische bedrijfsvoering K0890 04-01-2018
Cultuurtechniek K0281 21-01-2017
Digitale vaardigheden basis K0022 21-01-2017
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 21-01-2017
Diversiteit K0024 29-01-2022
Droning - toepassingen K0797 01-04-2019 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 21-01-2017 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 21-01-2017 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 21-01-2017
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 21-01-2017 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 21-01-2017 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 21-01-2017 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 21-01-2017 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 21-01-2017
Fries in de beroepscontext B1 K0510 21-01-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 21-01-2017
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 21-01-2017
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 21-01-2017
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 21-01-2017
Nederlands 3F K0071 21-01-2017 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 21-01-2017
Ondernemerschap mbo K0165 21-01-2017
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 21-01-2017
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Precisielandbouw K0284 01-04-2019
Precisieveehouderij K1279 Concept
Rekenen 3F K0089 21-01-2017 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 21-01-2017 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 21-01-2017 01-01-2019
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 04-01-2018
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Vakkundig werken in groen en cultuurtechniek K1396 Concept
Van grond tot mond verdieping K0716 21-01-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 21-01-2017
Werken in de aquacultuur K0269 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 21-01-2017