Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker teelt
Omschrijving
De beginnend vakbekwaam medewerker teelt werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt, de teelt van biobased uitgangsmaterialen of een combinatie van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook nieuwe en alternatieve teelten onder. Hij kan ook bij een vermeerderingsbedrijf werkzaam zijn. Ook de zorgboerderij behoort tot zijn werkgebied. Hij werkt o.a op kantoor, in kassen, hallen, de buitenlucht en doet bureauwerk. De beginnend vakbekwaam medewerker teelt werkt samen met een team en heeft vaak een leidende en sturende rol binnen een team. Daarom heeft hij een voorbeeldfunctie voor zijn collega’s/teamleden. Van hem wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit toont, kan samenwerken en kan omgaan met de diversiteit aan medewerkers binnen de organisatie.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25536 01-08-2016 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie