Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Handhaver toezicht en veiligheid
Omschrijving
In tegenstelling tot de medewerker, stelt de handhavers zelf een surveillanceplan op voor het surveilleren in het werkgebied. Hij doet dit binnen het kader van het veiligheidsplan. Handhavers treden op tegen overlast, vernieling en vervuiling in hun werkgebied. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en als het nodig is schrijven ze een boete uit. Zij hebben namelijk de mogelijkheid om te sanctioneren bij overtreding van bepaalde wet- en regelgeving op basis van een BOA-bevoegdheid. De handhaver houdt zich hierbij aan de afgelegde ambtseed. De handhaver maakt speelt een rol in de veiligheidsketen en overlegt met verschillende partijen over de aanpak van problemen in zijn werkgebied. Het resultaat van zijn werkzaamheden is het voorkomen of doen stoppen van ongewenste en/of gevaarlijke situaties met als hoger doel een prettige en veilige leefomgeving.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25409 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Publieke veiligheid