Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Handhaver toezicht en veiligheid
Omschrijving
In tegenstelling tot de medewerker, stelt de handhavers zelf een surveillanceplan op voor het surveilleren in het werkgebied. Hij doet dit binnen het kader van het veiligheidsplan. Handhavers treden op tegen overlast, vernieling en vervuiling in hun werkgebied. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en als het nodig is schrijven ze een boete uit. Zij hebben namelijk de mogelijkheid om te sanctioneren bij overtreding van bepaalde wet- en regelgeving op basis van een BOA-bevoegdheid. De handhaver houdt zich hierbij aan de afgelegde ambtseed. De handhaver maakt speelt een rol in de veiligheidsketen en overlegt met verschillende partijen over de aanpak van problemen in zijn werkgebied. Het resultaat van zijn werkzaamheden is het voorkomen of doen stoppen van ongewenste en/of gevaarlijke situaties met als hoger doel een prettige en veilige leefomgeving.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25409 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Publieke veiligheid ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-05-2017
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Bestuurlijke handhaving K0857 26-10-2017
Cameratoezicht K0742 19-05-2017
Digitale vaardigheden basis K0022 19-05-2017
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-05-2017
Drank- en HorecaWet (DHW) K0215 19-05-2017
Droning - toepassingen K0797 26-10-2017
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 19-05-2017 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 19-05-2017 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 19-05-2017
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 19-05-2017 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 19-05-2017 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 19-05-2017 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 19-05-2017 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-05-2017
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-05-2017
Gezonde leefstijl K0219 19-05-2017
Handhaver openbaar vervoer K0808 19-07-2017
Handhaving bij verkeerscontroles K1057 01-01-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 19-05-2017
Intake en service K1059 01-01-2019
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 19-05-2017
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 19-05-2017
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-05-2017
Nederlands 3F K0071 19-05-2017 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 19-05-2017
Ondernemerschap mbo K0165 19-05-2017
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 19-05-2017
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Politie K0712 19-05-2017 01-08-2019
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Proactief beveiligen K0744 17-07-2020
Rekenen 3F K0089 19-05-2017 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 19-05-2017 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 19-05-2017 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-05-2017
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers K0610 19-05-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Wet Natuurbescherming K1202 Concept