Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral servicetechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Hij werkt vrijwel altijd op locatie en is veel onderweg. Hij biedt onder geen beding oplossingen aan die in strijd zijn met de geldende wettelijke eisen en staat ze niet toe, ook niet als tijdelijke maatregel. Dit in verband met bijvoorbeeld milieu- en voedselveiligheid. Hij deelt met zijn collega’s de 'nieuwe' ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25562 01-08-2017 01-08-2023 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen