Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral servicetechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Hij werkt vrijwel altijd op locatie en is veel onderweg. Hij biedt onder geen beding oplossingen aan die in strijd zijn met de geldende wettelijke eisen en staat ze niet toe, ook niet als tijdelijke maatregel. Dit in verband met bijvoorbeeld milieu- en voedselveiligheid. Hij deelt met zijn collega’s de 'nieuwe' ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25562 01-08-2017 01-08-2023 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-05-2017
Basis meet- en regeltechniek K0977 01-07-2018
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Capaciteitsinvloeden bij warmtepompen K1142 24-01-2020
Cleanroom K0981 01-07-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 19-05-2017
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-05-2017
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 19-05-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B1 K0035 19-05-2017 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 19-05-2017 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 19-05-2017 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-05-2017
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-05-2017
Industriële automatisering K0812 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 19-05-2017
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-07-2018
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 19-05-2017
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 19-05-2017
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-05-2017
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Nederlands 3F K0071 19-05-2017 01-10-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 19-05-2017
Ondernemerschap mbo K0165 19-05-2017
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 19-05-2017
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K0089 19-05-2017 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 19-05-2017 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 19-05-2017 01-01-2019
Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk K0506 19-05-2017
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-05-2017
Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen K0308 24-01-2020
Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties K0710 19-05-2017 01-08-2020