Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Klantmedewerker Inkomensverzekeringen
Omschrijving
De klantmedewerker inkomensverzekeringen is werkzaam bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich voornamelijk op zakelijke klanten met een collectief contract en daarnaast ook op individuele klanten. De klantmedewerker inkomensverzekeringen bereidt de advisering voor over inkomensrisico’s bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en is verder in staat het advies actueel te houden, te beheren en de schadebehandeling te begeleiden, onder meer door het verstrekken van informatie over re-integratietrajecten en over de dienstverlening van Arbo-instanties. De klantmedewerker inkomensverzekeringen beschikt over kennis en vaardigheden waarmee hij in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en inkomensverzekeringen. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid advies over inkomensverzekeringen dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur inkomensverzekeringen. Financiële dienstverlening
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25545 01-08-2016 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Financiële dienstverlening