Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Klantmedewerker Bancaire Diensten
Omschrijving
De klantmedewerker bancaire diensten is werkzaam in de backoffice van een bank. Hij richt zich op particuliere klanten en bereidt de advisering over financieringsvraagstukken aan natuurlijke personen met een consumptief bestedingsdoel voor en verzorgt de verdere financieel administratieve ondersteuning, zowel voorafgaand aan het afsluiten als tijdens de looptijd van de financiering. Hieronder valt ook het krediet op betaalrekeningen dat wordt afgesloten om een beperkt en tijdelijk liquiditeitstekort te overbruggen (kort rood staan). De klantmedewerker beschikt over kennis en vaardigheden waarmee hij in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en consumptief krediet. Tevens bereidt hij adviezen voor over betalingsbeschermers, mits gecombineerd met een consumptief krediet. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid conceptadvies over bancaire producten dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur bancaire diensten. Financiƫle dienstverlening
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25544 01-08-2016 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Financiële dienstverlening