Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Assisteren bij zorg en welzijn - K0745
Omschrijving
Dit verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar voert vraaggericht ondersteunende taken uit. Ze heeft daarbij aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze houdt rekening met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze maakt afspraken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden. De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat de cliënt en naastbetrokkenen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, indien nodig biedt ze daarbij ondersteuning. Informatie over de cliënt en de ondersteuning draagt ze over aan haar collega's. * waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
21-01-2017
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening (2) 21-01-2017
Medewerker sport en recreatie (2) 23-08-2019
Dienstverlening (Gewijzigd 2024) Medewerker facilitaire dienstverlening (2) 01-08-2024
Medewerker sport en recreatie (2) 01-08-2024
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Servicemedewerker 01-07-2018