Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Fysica geschikt voor niveau 2 - K0678
Omschrijving
Dit keuzedeel is gericht op basiskennis van de fysica (natuurkunde, mechanica, wiskunde). De inhoud heeft betrekking op de algemene (basis)eigenschappen van materie, straling en energie en onderzoekt en beschrijft onderwerpen zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, arbeid en vermogen voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Daarnaast zijn wiskundige bewerkingen als het oplossen van vergelijkingen met één onbekende, algebraïsche bewerkingen (substitueren) en merkwaardige producten onlosmakelijk verbonden aan dit keuzedeel. De vakkennis en vaardigheden vormen een voorbereiding op doorstroom naar de werktuig(bouw)-kundige richtingen op niveau 3.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
12-10-2016
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek (Gewijzigd 2016) Monteur service en onderhoud installaties en systemen (2) 12-10-2016
Service- en onderhoudstechniek (Gewijzigd 2022) Monteur service en onderhoud installaties en systemen (2) 01-08-2022