Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Geriatrische revalidatiezorg - K0902
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar observeert de cliënt, is continu alert op zijn situatie en signaleert wanneer actie nodig is. Ze past, op haar eigen opleidingsniveau, klinisch redeneren toe en is de expert met betrekking tot de cliënt en daarmee de spin in het web van de zorg rondom de cliënt, binnen het multidisciplinaire team en in contacten met de mantelzorger. In dit verdiepende en verbredende keuzedeel komen twee taken aan de orde die specifiek zijn voor de GRZ-professional: 1) cliënt en mantelzorger ondersteunen, gericht op het bereiken van de revalidatiedoelen; 2) organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie als onderdeel van het multidisciplinaire team.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
04-01-2018
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 01-10-2018
Begeleider gehandicaptenzorg (3) 01-10-2018
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 01-10-2018
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 01-10-2018
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-10-2018
Thuisbegeleider (4) 01-10-2018
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2016) Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (4) 04-01-2018
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) (4) 04-01-2018
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (4) 04-01-2018
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) (4) 04-01-2018
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2020) Mbo-Verpleegkundige (4) 24-01-2020
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (3) 04-01-2018
Gehandicaptenzorg (GHZ) (3) 04-01-2018
Kraamzorg (KZ) (3) 04-01-2018
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (3) 04-01-2018
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) 24-01-2020
Zorg en groen Persoonlijk begeleider zorgboerderij (4) 01-08-2022
Zorgbedrijf en dierhouderij Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij (3) 01-08-2023
Zorgboerderij Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2023
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2023
Zorgboerderij (Gewijzigd 2024) Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2024
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2024
Zorgboerderij (Gewijzigd 2024) Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2024
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2024
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Persoonlijk begeleider zorgboerderij 01-08-2021
Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij 01-01-2022