Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Railvervoer
Omschrijving
De machinist railvervoer kan gedurende langere tijd waakzaam en alert zijn. Hij moet ondanks zijn routinematige taak en eventuele afleiding toch alert blijven op de omgeving en op ongewone situaties, ook al geeft het veiligheidssysteem geen signaal af. Het is daarom belangrijk dat de machinist railvervoer het materieel en het spoorwegnet goed kent, om precies te weten wat de normale situatie is of wat afwijkend is zodat hij tijdig maatregelen kan treffen om onveilige situaties te voorkomen. Hij kan goed omgaan met de (fysieke) belasting van het onregelmatig werken. Hij moet zorgen voor een fysieke en mentale gezondheid bij aanvang van de dienst en vrij zijn van bewustzijnsbeïnvloedende middelen. De machinist railvervoer moet stressbestendig en stabiel zijn. Hij heeft te maken met soms krappe deadlines maar houdt zich altijd aan de routines en beperkt de risico's binnen de gestelde kaders. Hij moet weerstand kunnen bieden aan de druk die wordt uitgeoefend door de treindienstleider en de bedrijfsoperator. Waar mogelijk rijdt hij kostenbewust. De machinist railvervoer moet kunnen omgaan met veranderingen. Hij kan regelmatig worden geconfronteerd met een ad hoc verandering van taken en wachttijden. De machinist railvervoer heeft een kritische houding ten opzichte van zijn eigen bijdrage, die van de organisatie en van andere betrokkenen aan de veiligheid op het spoor en handelt overtuigend. Daarnaast is hij alert op een mogelijke bedreiging van de security (sabotage en terrorisme). De machinist railvervoer moet een dienstverlenende instelling hebben. De machinist railvervoer is zich bewust van mogelijke persoonlijke gevolgen van ernstige incidenten en ongevallen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23148 01-08-2015 01-08-2017 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Machinist railvervoer 3 25384 01-08-2015 01-08-2017 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-03-2016  
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018  
Beveiliging van het spoor (ERTMS) K0554 19-07-2016 01-08-2021  
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016  
Douaneaangifte basis K1172 17-07-2020  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018  
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018  
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018  
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019  
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 19-07-2016  
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018  
Nederlands 3F K0071 01-04-2018  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016  
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016  
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017  
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018  
Railvoertuigtechniek voor reizigersmaterieel K0567 19-07-2016  
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Serviceverlening Rail K0568 19-07-2016  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018  
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019  
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019  
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016  
Wagencontroleur K0599 19-07-2016  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018