Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De eerste monteur koude- en klimaatsystemen voert werkzaamheden uit aan commerciële koudetechnische systemen, airconditioning en warmtepompsystemen . Daarnaast voert hij werkzaamheden uit aan grotere systemen met als secundair koudemiddel water en water-glycol maar ook systemen waar andere secundaire koudemiddelen worden toegepast, waaronder CO2, zoals: - industriële koude- en klimaatsystemen met koudemiddelen zoals NH3, CO2, propaan, isobutaan en propyleen; - complexe systemen zoals pompcirculatiesystemen, thermosyphonsytemen, industriële cascadesystemen, tweetraps- en compoundsystemen, transkritische systemen. Hij werkt hoofdzakelijk op locatie in bijvoorbeeld de utiliteit, horeca, detailhandel, chemische en/of procesindustrie, vlees-, vis-, en AGF- en voedselverwerkende industrie en de scheepsbouw. Hij is zich ervan bewust dat hij ook in industriële koude- en klimaatsystemen met voedingsmiddelen werkt en werkt onder strenge hygiëneregels. Hij kent de gezondheidsrisico's die dat met zich meebrengt. Bij het uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’, het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn, moet de eerste monteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25281 01-08-2015 01-08-2017 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-03-2016
Basisvaardigheden grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0952 01-04-2018
Basisvaardigheden service & onderhoud grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0954 01-04-2018
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Capaciteitsinvloeden bij warmtepompen K1142 24-01-2020
Cleanroom K0981 01-07-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk K0506 19-07-2016
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen K0308 24-01-2020
Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties K0710 12-10-2016 01-08-2020
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018