Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De eerste monteur koude- en klimaatsystemen voert werkzaamheden uit aan commerciële koudetechnische systemen, airconditioning en warmtepompsystemen . Daarnaast voert hij werkzaamheden uit aan grotere systemen met als secundair koudemiddel water en water-glycol maar ook systemen waar andere secundaire koudemiddelen worden toegepast, waaronder CO2, zoals: - industriële koude- en klimaatsystemen met koudemiddelen zoals NH3, CO2, propaan, isobutaan en propyleen; - complexe systemen zoals pompcirculatiesystemen, thermosyphonsytemen, industriële cascadesystemen, tweetraps- en compoundsystemen, transkritische systemen. Hij werkt hoofdzakelijk op locatie in bijvoorbeeld de utiliteit, horeca, detailhandel, chemische en/of procesindustrie, vlees-, vis-, en AGF- en voedselverwerkende industrie en de scheepsbouw. Hij is zich ervan bewust dat hij ook in industriële koude- en klimaatsystemen met voedingsmiddelen werkt en werkt onder strenge hygiëneregels. Hij kent de gezondheidsrisico's die dat met zich meebrengt. Bij het uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’, het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn, moet de eerste monteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25281 01-08-2015 01-08-2017 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen