Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral servicetechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Hij werkt vrijwel altijd op locatie en is veel onderweg. Hij biedt onder geen beding oplossingen aan die in strijd zijn met de geldende wettelijke eisen en staat ze niet toe, ook niet als tijdelijke maatregel. Dit in verband met bijvoorbeeld milieu- en voedselveiligheid. Hij deelt met zijn collega’s de 'nieuwe' ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten. Bij het uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’, het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn, moet de servicemonteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25284 01-08-2015 01-08-2017 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen