Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De monteur koude- en klimaatsystemen voert installatietechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koudetechnische systemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de werkzaamheden werkt hij samen met een of meer collega's. Hij werkt hoofdzakelijk op locatie. Hij is zich ervan bewust wanneer hij met voedingsmiddelen werkt en onder strenge hygiëneregels moet werken. Hij kent de gezondheidsrisico's die daar bij spelen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’, het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn, moet de monteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25282 01-08-2015 01-08-2017 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen