Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus elektrotechniek
Omschrijving
De technicus elektrotechniek werkt binnen het werkgebied van elektrische infrastructuren. Hij werkt op kantoor of uiteenlopende locaties, zoals een bouwkeet, een productieruimte, station, bouwplaats, industrieel complex of het open veld in of boven de grond. Als werkvoorbereider werkt hij vaak vanuit een vaste locatie, als uitvoerder of wanneer hij betrokken wordt bij storingen, reist hij vooral van locatie naar locatie. Hij werkt aan nieuwe en bestaande stations voor elektriciteitsdistributie en de hieraan gekoppelde distributienetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van aanleg-, modificatie- of storingswerkzaamheden aan laagspanningsnetten (LS), middenspanningsnetten (MS), openbare verlichtingsnetten (OV), distributiestations en bijbehorende installaties. Hij beschikt over de juiste houding, vaardigheden en inzicht om, uitgaande van een werktekening en/of werkopdracht, activiteiten te verrichten en ondernemen bij het beheren en onderhouden van het elektriciteitsdistributienet. De technicus elektrotechniek moet een leeftijd van ten minste 18 jaar hebben bereikt voor het zich bevinden in specifieke ruimten en voor het verrichten van nachtwerk. Boven alles geldt een veilige werkhouding tijdens het werk, het opleveren van een veilig, goed functionerend en duurzaam werkend elektriciteitsdistributienet en zich houden aan bijbehorende voorschriften.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25276 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2025  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Infratechniek (kader)