Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Kraamzorg (KZ)
Omschrijving
De verzorgende-IG in de KZ werkt met zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. De verzorgende-IG biedt kortdurende (basis)zorg en ondersteuning aan de kraamvrouw en biedt assistentie voor, tijdens en na de bevalling. In de kraamzorg zijn (psychosociale) begeleiding en voorlichting belangrijke taken omdat jonge ouders vaak onzeker zijn en zich gauw zorgen maken om de pasgeborene. In korte tijd moet de verzorgende-IG hen het vertrouwen geven dat ze zelf voor de pasgeborene kunnen zorgen. Zij moet in korte tijd een vertrouwensrelatie opbouwen en zorgen dat haar adviezen worden geaccepteerd. De verzorgende-IG heeft een vraaggestuurde houding, waarbij ze de kraamvrouw ziet als opdrachtgever en het gezin centraal stelt. Vroegsignalering van risicogezinnen is van groot belang; doorverwijzing is altijd de verantwoordelijkheid van arts of verloskundige.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Verzorgende IG