Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Kraamzorg (KZ)
Omschrijving
De verzorgende-IG in de KZ werkt met zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. De verzorgende-IG biedt kortdurende (basis)zorg en ondersteuning aan de kraamvrouw en biedt assistentie voor, tijdens en na de bevalling. In de kraamzorg zijn (psychosociale) begeleiding en voorlichting belangrijke taken omdat jonge ouders vaak onzeker zijn en zich gauw zorgen maken om de pasgeborene. In korte tijd moet de verzorgende-IG hen het vertrouwen geven dat ze zelf voor de pasgeborene kunnen zorgen. Zij moet in korte tijd een vertrouwensrelatie opbouwen en zorgen dat haar adviezen worden geaccepteerd. De verzorgende-IG heeft een vraaggestuurde houding, waarbij ze de kraamvrouw ziet als opdrachtgever en het gezin centraal stelt. Vroegsignalering van risicogezinnen is van groot belang; doorverwijzing is altijd de verantwoordelijkheid van arts of verloskundige.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Verzorgende IG ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-07-2016
Assisteren bij professional organizing K1139 24-01-2020
Basis inzetbaarheid als militair K1153 13-05-2020
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 13-05-2020
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Complementaire zorg K0507 19-07-2016
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 23-08-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-03-2016
Expressief talent K0152 01-03-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Geriatrische revalidatiezorg K0902 04-01-2018
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Introductie instructie geven bij Defensie K1157 13-05-2020
Introductie leidinggeven bij Defensie K1158 13-05-2020
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-01-2019
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 19-07-2017
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-03-2016
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 24-01-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 13-05-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-03-2016
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 04-01-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-07-2018
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Veiligheid en vakmanschap niveau 2 K0110 19-07-2016 01-08-2020
Veiligheid en vakmanschap niveau 3 K0111 01-03-2016 01-08-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-07-2018
Voeding & hospitality in zorg en welzijn K1137 29-10-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Wijkgericht werken K0186 01-03-2016
Zorg en technologie K0137 01-03-2016