Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Omschrijving
De mbo-verpleegkundige in de GGZ is er op gericht contact te maken en een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de zorgvrager. Ze toont daarbij inzet, doortastendheid en volharding. Ze weet haar bemoeienis zo te doseren dat de zorgvrager bereid is informatie te verstrekken over problemen die hij ervaart in het dagelijks leven. Ze heeft een niet-stigmatiserende houding en past haar communicatie aan aan de psychische gemoedstoestand van de zorgvrager. Ze is zich bewust dat haar betrokkenheid invloed heeft op naastbetrokkenen en zet zich in om het netwerk in tact te houden en de leden van dat netwerk hun eigen rol te laten behouden. Opnames in GGZ-instellingen worden zwaarder, de mbo-verpleegkundige in de GGZ moet hier goed mee om kunnen gaan.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25480 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Mbo-Verpleegkundige