Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
Omschrijving
De mbo-verpleegkundige in de VVT richt zich erop om bij kortdurende relaties de zorg uit te voeren in een vertrouwelijke sfeer. Bij langdurige zorgverleningssituaties bouwt ze ook een relatie op met naastbetrokkenen. Haar zorg is ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naastbetrokkenen uitvoeren. Ze stimuleert de zelf- en samenredzaamheid en heeft een vraaggestuurde houding. Zij sluit haar zorgverlening zo veel mogelijk aan op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Ze draagt bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager en zet zich in om de zorgvrager met beperkte communicatiemogelijkheden zijn wensen kenbaar te laten maken. Ze is zich bewust dat ze een vertrouwensband opbouwt met de zorgvrager en naastbetrokkenen en weet dilemma's die hieruit voortkomen te hanteren.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25480 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Mbo-Verpleegkundige