Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Mbo-Verpleegkundige
Omschrijving
De mbo-verpleegkundige stelt zich flexibel op en is alert op verandering in zorgvragen. Zij* is integer en heeft een vraaggerichte, inlevende en sociale houding. De mbo-verpleegkundige is creatief en proactief meedenkend, treedt zelfstandig, daadkrachtig en ondernemend op en toont initiatief. Zij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de mogelijkheden, wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, de culturele achtergrond en de levensbeschouwing van de zorgvrager**, naastbetrokkenen*** en collega’s. Ze werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord. De mbo-verpleegkundige heeft een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode en de visie en richtlijnen van de instelling. Ze respecteert en bewaakt de privacy van de zorgvrager en naastbetrokkenen, gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig. Haar eigen normen en waarden hanteert zij op een professionele manier en zij is zich bewust van het effect van haar eigen handelen en gedrag. Ze toont respect voor de zorgvrager en naastbetrokkenen en bewaakt dat ze zelf ook met respect wordt behandeld. * Daar waar in de tekst ‘zij' staat wordt ook ‘hij' bedoeld. ** De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt en patiënt. *** De term naastbetrokkenen wordt gebruikt voor mantelzorgers en vrijwilligers, ouders, verzorgers, familie, vrienden, contactpersoon, cliëntsysteem en directe naasten.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23182 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) 4 25480 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 4 25480 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026
Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4 25480 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) 4 25480 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026