Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Thuisbegeleider
Omschrijving
Typerend voor de thuisbegeleider is dat ze solistisch werkt in complexe, multiprobleem zorgsituaties en zelfstandig samenwerkt met andere disciplines. Soms werkt ze in opdracht van een externe opdrachtgever, bijvoorbeeld de gemeente. Ze heeft een motiverende en activerende houding ten opzichte van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze begeleidt de cliënt met respect voor zijn waarden en normen. Ze is betrouwbaar en in staat om haar eigen grenzen en die van anderen te bewaken. Ze is sociaal en communicatief vaardig, heeft doorzettingsvermogen en is flexibel. De thuisbegeleider richt zich met name op de hulpverlening aan de individuele cliënt en zijn directe omgeving. Zij biedt een vaak (tijds)intensieve, tijdelijke vorm van begeleiding gericht op empowerment van de cliënt, waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van de cliënt (en naastbetrokkenen) centraal staat. Daarnaast doet zij aan signalering, preventie en stabiel houden van een bestaande situatie, dit is vaak langduriger van aard. Ook kan zij overbruggingszorg en terugvalpreventie bieden.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25479 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg