Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Agogisch medewerker GGZ
Omschrijving
Typerend voor de agogisch medewerker GGZ is dat zij ondersteuning biedt aan cliënten van alle leeftijden met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving, met vaak meerdere problemen binnen verschillende levensgebieden. De cliënten hebben één of meerdere geestelijke gezondheidsproblemen die hun lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren beïnvloeden. Opnames in GGZ-instellingen worden zwaarder, de agogisch medewerker GGZ moet hier goed mee om kunnen gaan. De agogisch medewerker GGZ is initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Dit betekent dat ze kansen ziet en deze kansen kan oppakken en dat ze creatieve oplossingen weet te bedenken voor nieuwe vraagstukken. De agogisch medewerker GGZ heeft een niet-stigmatiserende houding en richt zich op het ondersteunen van het herstelproces, vergroten van de zelfredzaamheid, zoveel mogelijk zelfstandig functioneren bij de dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie. Zij biedt deze ondersteuning in afstemming en samenwerking met de cliënt en betrekt de omgeving. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden fungeert zij als voorbeeld voor de cliënt. Zij houdt haar gevoelens bij weerstand, bij tegenslag, in moeilijke situaties en bij tijdsdruk onder controle. Ze treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt daarbij haar mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25474 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg Arbeidsparticipatie K0002 01-03-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Complementaire zorg K0507 19-07-2016
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 23-08-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 01-03-2016
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-03-2016
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-03-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 19-07-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-03-2016
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-03-2016
Expressief talent K0152 01-03-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-10-2018
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-03-2016
Kennismaking met Nederlands ondersteund met gebaren K1234 Concept
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-03-2016
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-03-2016
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 13-05-2020
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-03-2016
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 04-01-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-07-2018
Schoonheidsverzorging in zorg & welzijn K1210 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-07-2018
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-03-2016
Verslavingszorg K1007 01-07-2018
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-03-2016
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werkgeluk: succesvol samenwerken K1350 Concept
Wijkgericht werken K0186 01-03-2016
Zorginnovaties en technologie K0138 01-03-2016