Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Agogisch medewerker GGZ
Omschrijving
Typerend voor de agogisch medewerker GGZ is dat zij ondersteuning biedt aan cliënten van alle leeftijden met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving, met vaak meerdere problemen binnen verschillende levensgebieden. De cliënten hebben één of meerdere geestelijke gezondheidsproblemen die hun lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren beïnvloeden. Opnames in GGZ-instellingen worden zwaarder, de agogisch medewerker GGZ moet hier goed mee om kunnen gaan. De agogisch medewerker GGZ is initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Dit betekent dat ze kansen ziet en deze kansen kan oppakken en dat ze creatieve oplossingen weet te bedenken voor nieuwe vraagstukken. De agogisch medewerker GGZ heeft een niet-stigmatiserende houding en richt zich op het ondersteunen van het herstelproces, vergroten van de zelfredzaamheid, zoveel mogelijk zelfstandig functioneren bij de dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie. Zij biedt deze ondersteuning in afstemming en samenwerking met de cliënt en betrekt de omgeving. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden fungeert zij als voorbeeld voor de cliënt. Zij houdt haar gevoelens bij weerstand, bij tegenslag, in moeilijke situaties en bij tijdsdruk onder controle. Ze treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt daarbij haar mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25474 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg