Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Begeleider specifieke doelgroepen
Omschrijving
Typerend voor de begeleider specifieke doelgroepen is dat zij cliënten ondersteunt van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psycho-geriatrische stoornissen. Zij richt zich afhankelijk van de cliënt of situatie op herstel, behoud of ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. Zij treedt creatief en handelend op in veranderende situaties. Ze gaat professioneel om met haar gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk haar grenzen aan.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25476 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-07-2016
Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij K1371 Concept
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Bewegen in de buurt K0230 19-07-2017
Complementaire zorg K0507 19-07-2016
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 23-08-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-03-2016
Ervaringsdeskundigheid K0432 26-10-2017
Expressief talent K0152 01-03-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-10-2018
Gerontopsychiatrie K0988 01-07-2018
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Jongerenwerk K0160 29-01-2022
Kennismaking met Nederlands ondersteund met gebaren K1234 Concept
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-01-2019
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-03-2016
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-03-2016
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 24-01-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 13-05-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-03-2016
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Personen met verward gedrag K1146 24-01-2020
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 04-01-2018
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-07-2018
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-07-2018
Verslavingszorg K1007 01-07-2018
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-03-2016
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Wijkgericht werken K0186 19-07-2017
Zorg en technologie K0137 01-03-2016