Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Begeleider gehandicaptenzorg
Omschrijving
Typerend voor begeleider gehandicaptenzorg is dat ze zorg en ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Zij heeft hierbij aandacht voor verschillende soorten problemen, namelijk: - problemen die het gevolg van een beperking of ziekte zijn; - problemen die door het leven zijn ontstaan maar die door de beperking of ziekte zijn vergroot; - problemen die het gevolg zijn van het zorgsysteem. De begeleider gehandicaptenzorg richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven) en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak. Zij is initiatiefrijk, hoffelijk, creatief en treedt handelend op in complexe en weinig stabiele situaties. Zij gaat professioneel om met haar gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Zij geeft goed haar grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25475 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-07-2016
Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij K1371 Concept
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Complementaire zorg K0507 19-07-2016
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 23-08-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-03-2016
Expressief talent K0152 19-07-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-10-2018
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Jongerenwerk K0160 29-01-2022
Kennismaking met Nederlands ondersteund met gebaren K1234 Concept
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-01-2019
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-03-2016
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-03-2016
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 13-05-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-03-2016
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Personen met verward gedrag K1146 24-01-2020
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 04-01-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-07-2018
Schoonheidsverzorging in zorg & welzijn K1210 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-07-2018
Verslavingszorg K1007 17-07-2020
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-03-2016
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werkgeluk: succesvol samenwerken K1350 Concept
Wijkgericht werken K0186 19-07-2017
Zorg en technologie K0137 01-03-2016