Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Maatschappelijke Zorg
Omschrijving
Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beroepskracht maatschappelijke zorg als persoon een essentiële rol. Haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de beroepskracht maatschappelijke zorg: • betrokken; • empathisch; • assertief; • representatief; • integer zijn. De beroepskracht werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, tijdsbewust (ten aanzien van de eigen werktijd) en ergonomisch verantwoord.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23181 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
Coördinatie en organisatie in de GHZ
Kwaliteitszorg en werkbegeleiding in de GHZ
Ondersteuning aan cliënten met (verstandelijke) beperking in hun omgeving
Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking
Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Begeleider gehandicaptenzorg 3 25475 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027
Begeleider specifieke doelgroepen 3 25476 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 25477 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028
Agogisch medewerker GGZ 4 25474 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028
Thuisbegeleider 4 25479 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 25478 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028