Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Coördinator buurt, onderwijs en sport
Omschrijving
De coördinator buurt, onderwijs en sport werkt vanuit een organisatie in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS). Het komt voor dat hij een duale aanstelling heeft, wat betekent dat hij voor twee organisaties werkzaam is. De beroepscontext verschilt per 'pijler' en loopt uiteen van gemeentelijke instelling, welzijnscentrum, sportvereniging tot onderwijsinstelling. De coördinator buurt, onderwijs en sport functioneert veelal in een omgeving waarin hij anderen 'mee moet krijgen' om programma's te realiseren. Dit vraagt van hem dat hij flexibel is en beschikt over beïnvloedingsvermogen alsook om doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen om draagvlak te creërem en te behouden. Taken en bevoegdheden zijn niet altijd scherp afgebakend waardoor het belangrijk is dat hij op kan komen voor zijn eigen belangen en zijn grenzen kan aangeven. Resultaat van het beroep is een verantwoord sport- en bewegingsaanbod dat aansluit op de lokaal-specifieke situatie en waarbij gewerkt wordt aan het realiseren van de volgende doelen: - het vergroten van de maatschappelijke betekenis van sport; - het versterken van de kwaliteit van sportaanbieders; - het onderhouden en stimuleren van sportparticipatie; - een impuls geven aan het verantwoord bewegen van jeugd binnen en buiten schooltijd.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25411 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sport en Bewegen