Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris Restauratie
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris restauratie is werkzaam bij architecten- en adviesbureaus, de monumentenwacht, overheden en bouwbedrijven. Hij heeft in veel gevallen een uitvoerende en adviserende rol. Hij is in staat om informatie te verzamelen en te ordenen en om de diverse wetten en regelingen op het gebied van monumenten toe te passen. Andere belangrijke werkzaamheden zijn het uitvoeren van verkennend bouwhistorisch onderzoek, het identificeren van monumenten/materialen/onderdelen, het uitvoeren van bouwkundige opnames, het analyseren van bouwkundige gebreken/schades, het maken en controleren van planningen en het bewaken van tijd, geld en kwaliteit. Hij is betrokken bij het ontwerp, de uitvoering, onderhoud en nazorg van projecten. Hij zal afhankelijk van de organisatie waarin hij werkzaam is breder betrokken zijn bij meerdere aspecten of een meer specialistische taak uitvoeren. Bij de totstandkoming van een restauratieproject moeten steeds de geldende regels voor KAM, veiligheid en gezondheid hun rol spelen. Gezien de verscheidenheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris restauratie vragen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25107 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra