Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw verricht werkzaamheden in het verbeteren of aanpassen van de gebouwde omgeving, publieke ruimte en/of in het (her) inrichten, (her) bestemmen en beheren daarvan. Hij ondersteunt bij het ontwerpen, werkt ontwerpen uit, maakt presentaties en onderbouwingen. Kleinschalige projecten ontwerpt hij zelfstandig en legt dit vast in ontwerptekeningen. Hij ondersteunt bij de inrichting van de ruimte qua invulling, ontsluiting en aansluiting. Hij doet daarvoor onderzoek met behulp van geregistreerde gegevens, verzamelt veldgegevens en gebruikersinformatie. Hij levert inventarisatie en analysekaarten en gegevens in overzichten aan voor de stedenbouwkundig /verkeerskundig ontwerper. Hij moet daarom op de hoogte zijn van de realiseerbaarheid van oplossingen in ruimtelijke, (stede) bouwkundige en civiele (infra) zin. Hij analyseert de vraagstukken of opdrachten, bedenkt oplossingen, zet die af tegen de eisen en mogelijkheden, overlegt waar nodig daarover en werkt die uit in tekeningen of presentaties. Hij gebruikt daarbij onder meer GIS en CAD om beschrijvende gegevens zichtbaar te maken of te presenteren. Hij actualiseert gegevens in het GIS en CAD. Waar van toepassing bereidt hij materiaal voor om op inspraak- of overlegbijeenkomsten problemen of oplossingen doelgroepgericht te presenteren of te ondersteunen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25108 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016
Architectuur trainee K0457 16-06-2020
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-04-2018
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed K1348 Concept
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek K1349 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018