Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris Bouw
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris bouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de B&U-omgeving vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, hetzij als profit of als non-profit organisatie. Hij is betrokken bij het ontwerp, de realisatie, de instandhouding van projecten en zal afhankelijk van de organisatie waarin hij werkzaam is breder betrokken zijn bij meerdere aspecten of een meer specialistische taak uitvoeren die bij een projectfase hoort. Hij wordt bij zijn werkzaamheden betrokken bij onder meer tekeningen, bestekken, begrotingen/ offertes, planningen, constructies, vergunningen en uitvoeringsaspecten. De omstandigheden waaronder hij werkt variëren zeer sterk en zijn maar ten dele te conditioneren. Elk project is uniek en voor elk project geldt dat, vanaf initiatief tot beheer en later bij sloop, rekening gehouden moet worden met projectspecifieke omstandigheden die realisatie beïnvloeden en die geëigende oplossingen vereisen. Daarnaast zijn er slecht te voorspellen invloeden als weersomstandigheden en kostenvariaties die invloed hebben op de voortgang en kosten van de realisatie van een project. Bij de totstandkoming van een project moeten steeds de geldende regels voor tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en arbo aspecten hun rol spelen. Gezien de veelheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris bouw vragen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25104 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra Aardbevingsbestendig bouwen K0456 12-04-2016
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016
Architectuur trainee K0457 12-04-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Betonbouw K1140 24-01-2020
Betonbouw K0478 12-04-2016 01-08-2020
Binnenhuisarchitectuur K0670 12-10-2016
Biobased in jouw beroep van morgen K0622 19-07-2016
Bouwen met hout K1141 24-01-2020
Bouwen met hout K0479 12-04-2016 01-08-2020
Brandveiligheid in de bouw K1053 01-01-2019
Bronbemalen K1054 01-01-2019
Casco Lijmwerk K0671 19-05-2017
Civiele techniek K0859 26-10-2017
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 12-04-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Droning - toepassingen K0797 23-08-2019 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf K0458 12-04-2016
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Energieneutraal ontwerpen en bouwen K1055 01-01-2019
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Experimenteren met materialen en technieken K0435 19-07-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Funderingstechnieken K1143 24-01-2020
Funderingstechnieken K0459 12-04-2016 01-08-2020
Geo-ICT K0044 12-10-2016
Herbestemming in de bouw K0740 21-01-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Interactief ontwerpen met BIM K0684 13-11-2020 01-08-2021
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Isolatietechniek geschikt voor niveau 4 K1360 Concept
Kopersbegeleiding in de bouw K0749 21-01-2017
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leidinggeven K0061 29-10-2019
Maatvoeringstechnieken K0482 12-04-2016
Maatvoeringstechnieken K1079 01-04-2019
Montage eenvoudige houten elementen op de bouwplaats K0428 12-04-2016
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-04-2018
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-04-2018
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Praktische bouwvaardigheden K0928 04-01-2018
Schoonmetselwerk K0695 19-05-2017
Smart technology K1067 23-08-2019
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Spoorbouw K1002 01-10-2018
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Vastgoedbeheer en onderhoud K0702 12-10-2016
Verdieping BIM in de bouw K0750 21-01-2017 01-08-2019
Verdieping BIM in de bouw K1069 01-01-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in de bouw K0779 19-05-2017
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding hbo mechanica K1008 01-10-2018
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed K1348 Concept
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek K1349 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken met houten bouwconstructies K0711 12-10-2016