Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Podium- en evenemententechnicus Geluid
Omschrijving
De Podium- en evenemententechnicus Geluid volgt nauwkeurig het draaiboek. Waar mogelijk biedt hij artistieke ondersteuning en denkt hij mee bij de vertaling van het doel en de sfeer van een product in passend geluid. Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de wensen van 'de klant'. Hij kan omgaan met chaotische situaties zoals slechte weersomstandigheden, nachtwerk, grote mensenmassa’s, gespannen artiesten enz. Problemen lost hij snel op. Bij buitenevenementen werkt hij onder diverse omstandigheden. De Podium- en evenemententechnicus Geluid stelt zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van technologie, veiligheid en werkomstandigheden.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25204 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Podium- en Evenemententechniek