Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Podium- en evenemententechnicus Licht
Omschrijving
De Podium- en evenemententechnicus Licht is erop gericht de opbouw en het bedienen van de lichtinstallatie snel, veilig en volgens plan te laten verlopen. Hij volgt nauwkeurig het draaiboek. Waar mogelijk biedt hij artistieke ondersteuning en denkt hij mee bij de vertaling van het doel en de sfeer van het product in passend licht. Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de wensen van 'de klant'. Hij kan omgaan met chaotische situaties zoals slechte weersomstandigheden, nachtwerk, grote mensenmassa's, gespannen artiesten enz. Problemen lost hij snel op. Bij buitenevenementen werkt hij onder diverse omstandigheden. De Podium- en evenemententechnicus Licht stelt zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van technologie, veiligheid en werkomstandigheden.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25205 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Podium- en Evenemententechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016
Artistiek inzicht K0718 12-10-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Bewegend licht K0490 01-07-2016 01-01-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
DJ-ing K0302 01-03-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-11-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Live beeld K0358 01-03-2016 01-01-2023
Maken van een museumproduct K1022 01-10-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 19-07-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Rigging in de evenemententechniek K0499 19-07-2016 01-01-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Stagelight design K0545 19-07-2016
Systeembeheer voor ethernet K0546 19-07-2016 01-01-2023
Technische productie van evenementen K0547 19-07-2016 01-08-2023
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping software K0505 01-01-2019
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018