Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie
Omschrijving
Context: De technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie werkt bij productie-, installatie- en servicebedrijven, die zich richten op onderhoud, storingsanalyse en modificatie van (het mechatronische, elektrische en/of meet- en regeltechnische deel van) industriële apparatuur, installaties en systemen. Voorbeelden zijn productiemachines, procesinstallaties, liftinstallaties en railvoertuigen. Hij is de spil tussen werkvoorbereiding en de opdrachtgever/klant of leidinggevende. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en omvang, gewicht, complexiteit van de apparatuur en dergelijke, werkt hij bij de opdrachtgever/klant of in een servicewerkplaats. Hij heeft te maken met gevarieerde omstandigheden, ruimtes van uiteenlopende aard en omvang en alle typen industriële systemen van zowel kleine als grote omvang. Installaties en systemen kennen doorgaans een combinatie van elektrotechnische, mechanische, besturingstechnische en communicatieve functies. Met de context "mechatronica" wordt bedoeld dat de technicus aan alle functies van installaties en systemen werkt. Met de context "instrumentatie" wordt bedoeld dat de technicus aan elektro-, meet- en regeltechnische (delen van) installaties en systemen werkt. Typerende beroepshouding: De technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd, betrouwbaar, neemt initiatieven en heeft autoriteit. Hij werkt uit zichzelf volgens de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en heeft een zeer groot besef van veiligheid. Hij wil kwalitatief goed werk afleveren dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever/klant en laat nooit een onveilige situatie achter. Hij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Hij stelt zich klantvriendelijk en representatief op. Hij vormt door zijn gedrag, uiterlijk en de uitvoering van het werk het visitekaartje van het bedrijf en lost conflictsituaties op waarbij hij zowel het belang van de opdrachtgever/klant als van zijn bedrijf in het oog houdt. Hij beseft dat zijn werk overlast voor de opdrachtgever/klant kan opleveren en houdt daar zoveel mogelijk rekening mee. Hij is leergierig, houdt regelmatig vakliteratuur bij en deelt als vanzelfsprekend “nieuwe” ervaringen en opgedane kennis over (technologische) ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn met collega’s. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan (complexe) elektrische, mechatronische of meet- en regeltechnische (delen van) apparatuur, installaties en systemen is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25309 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-02-2023
Basis niet-destructief onderzoek K0787 19-07-2017
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 19-07-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Besturingstechniek K0791 19-07-2017
Centrifugaalpompen, storingsdiagnose en onderhoud K0980 01-07-2018
Cleanroom K0981 01-07-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Drones - techniek K0860 26-10-2017
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties, geschikt voor niveau 4 K0896 04-01-2018
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties K0676 12-10-2016 19-01-2019
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 4 K1095 23-08-2019
Hydraulische systeemtechniek K0810 19-07-2017
Industriële robotica K0989 29-10-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leidinggeven K0061 23-08-2019
Meet- en regeltechniek K0820 29-10-2019
Onderhoud aan windturbines K0350 01-03-2016 01-01-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-04-2018
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 K0776 29-10-2019
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Procestechniek basis K0399 19-05-2017
Procesveiligheid K1107 23-08-2019
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 21-01-2017
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek gevorderd K1218 Concept
Waterstoftechnologie K1049 13-11-2020
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018