Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud gasturbines
Omschrijving
Typering van het beroep: De eerste monteur service en onderhoud gasturbines werkt in zowel kleine als grote bedrijven die gasturbinemotoren onderhouden, reviseren en repareren voor de luchtvaart-, industriële en/of energiesector, scheepvaart en olie– en gasindustrie. Hij werkt bij defensie, gasturbine installatie- en onderhoudsbedrijven, gasturbinereparatiebedrijven of elektriciteitsproductiebedrijven. De bedrijven concentreren zich gewoonlijk op een van deze sectoren. Het werk kan zowel op locatie als binnen het eigen bedrijf worden uitgevoerd en heeft betrekking op alle componenten van de gasturbine. Afhankelijk van het soort bedrijf wordt aan enkele typen gasturbines gewerkt of aan diverse typen. Typerende beroepshouding: De eerste monteur service en onderhoud gasturbines is zich bewust van de gevaren die zich tijdens het werk kunnen voordoen en het belang van het volgen van protocollen om de kans daarop zo klein mogelijk te houden. Hij beschikt dan ook over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en spant zich in om met grote accuratesse zijn werk geconcentreerd en kwaliteitsbewust te verrichten. Hij is zelfverzekerd en blijft bij het nemen van initiatieven strikt binnen de grenzen van de protocollen. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij zet zijn analytische vermogens en technisch inzicht in en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Hij laat nooit onveilige situaties achter. Hij heeft een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan de gasturbines is veilig verlopen. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De gasturbines zijn betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25305 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-03-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Fysica geschikt voor niveau 3 K0679 12-10-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leidinggeven K0061 13-11-2020
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018