Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie
Omschrijving
Context: De eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie kan in de binnendienst werken in de installatie-, service en onderhoudsafdeling van een bedrijf of in de buitendienst van een bedrijf dat in opdracht van derden installatie-, service- en onderhoudswerk uitvoert op locatie. Hij werkt aan het meet- en regeltechnische deel en beperkt het elektrotechnische deel van apparatuur, installaties en systemen voor de procesindustrie, voedselindustrie, maakindustrie, installaties voor waterbehandeling, algemene elektrotechnische bedrijfsinstallaties, datatransport, bussystemen, enz.. Het zwaartepunt van zijn werk varieert afhankelijk van factoren als de bedrijfsomvang, het al dan niet gespecialiseerd zijn in een bepaald type apparatuur van het bedrijf en de bedrijfsorganisatie. Typerende beroepshouding: Hij heeft een flexibele instelling. In veel gevallen moet hij bereid zijn om in roulerende storingsdienst te werken en in het geval van storingen 24 uur per dag oproepbaar te zijn. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd en neemt initiatieven. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij spant zich in om kwalitatief en kwantitatief goed werk te leveren. Hij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan het elektrotechnisch en meet- en regeltechnisch deel van apparatuur, installaties en systemen is uitgevoerd met zo min mogelijk verstoring van het bedrijfsproces. (Enkelvoudige, op één plaats voorkomende) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25304 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 2D-tekenen K0279 01-04-2018