Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie
Omschrijving
Context: De eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie kan in de binnendienst werken in de installatie-, service en onderhoudsafdeling van een bedrijf of in de buitendienst van een bedrijf dat in opdracht van derden installatie-, service- en onderhoudswerk uitvoert op locatie. Hij werkt aan het meet- en regeltechnische deel en beperkt het elektrotechnische deel van apparatuur, installaties en systemen voor de procesindustrie, voedselindustrie, maakindustrie, installaties voor waterbehandeling, algemene elektrotechnische bedrijfsinstallaties, datatransport, bussystemen, enz.. Het zwaartepunt van zijn werk varieert afhankelijk van factoren als de bedrijfsomvang, het al dan niet gespecialiseerd zijn in een bepaald type apparatuur van het bedrijf en de bedrijfsorganisatie. Typerende beroepshouding: Hij heeft een flexibele instelling. In veel gevallen moet hij bereid zijn om in roulerende storingsdienst te werken en in het geval van storingen 24 uur per dag oproepbaar te zijn. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd en neemt initiatieven. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij spant zich in om kwalitatief en kwantitatief goed werk te leveren. Hij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan het elektrotechnisch en meet- en regeltechnisch deel van apparatuur, installaties en systemen is uitgevoerd met zo min mogelijk verstoring van het bedrijfsproces. (Enkelvoudige, op één plaats voorkomende) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25304 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 2D-tekenen K0279 01-04-2018
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-03-2016
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 12-10-2016
Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0667 01-04-2018
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Besturingstechniek K0791 19-07-2017
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 26-10-2017
Cleanroom K0981 01-07-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Fysica geschikt voor niveau 3 K0679 12-10-2016
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 K1094 23-08-2019
Hydrauliek K0809 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-07-2018
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Klimaatbeheersing en koudetechniek K0868 01-04-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leidinggeven K0061 23-08-2019
Lift- en gevellifttechniek K0816 19-07-2017
Meet- en regeltechniek K0820 19-07-2017
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Onderhoud aan windturbines K0350 01-07-2018 01-01-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-04-2018
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Roltraptechniek K0970 01-04-2018
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Toegepaste elektronica K0835 19-07-2017
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018