Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw
Omschrijving
Context: De eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw werkt bij industriële en toeleverende bedrijven van (half)producten en (half)fabricaten, zoals de metaalproductenindustrie, machine- en apparatenbouw, transportmiddelenindustrie, voedings- en genotsmiddelenindustrie, (petro)chemie en hout- en papierindustrie. Het kan om zowel kleine als grotere bedrijven gaan. Binnen deze bedrijven werkt hij in een technische dienst of op de afdeling storing en onderhoud. Hij kan ook in een dienstverlenend bedrijf werken dat voor service en onderhoud wordt ingehuurd. In dat geval werkt hij op locatie en heeft hij te maken met een diversiteit aan opdrachtgevers/klanten en een wisselende werkomgeving. Typerende beroepshouding: Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd en neemt initiatieven. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij wil kwalitatief goed werk afleveren. Hij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Hij laat nooit onveilige situaties achter. Hij heeft een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan het werktuigbouwkundig deel van installaties en eventueel eenvoudig werk aan het elektrotechnisch deel is uitgevoerd met zo min mogelijk verstoring van het bedrijfsproces. (Enkelvoudige, op één plaats voorkomende) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25306 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 3D-tekenen K0280 19-07-2017
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-03-2016
Basis composieten K0786 19-07-2017
Basis niet-destructief onderzoek K0787 19-07-2017
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 12-10-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 26-10-2017
Cleanroom K0981 01-07-2018
Dieselmotoren K0796 19-07-2017
Digitaal produceren 3D object K0355 01-07-2018
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 29-10-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Drones - techniek K0860 26-10-2017
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties K0676 12-10-2016 19-01-2018
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0799 19-07-2017
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Elektrisch schakelen K0801 19-07-2017
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Fysica geschikt voor niveau 3 K0679 12-10-2016
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 K1094 23-08-2019
Hydrauliek K0809 19-07-2017
Industriële automatisering K0812 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-07-2018
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Klimaatbeheersing en koudetechniek K0868 01-04-2020
Lastechnieken gevorderd K0919 01-10-2018
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leidinggeven K0061 23-08-2019
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Onderhoud aan windturbines K0350 01-07-2018 01-01-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping niet-destructief onderzoek K0838 19-07-2017
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken met een industriële robot K1050 01-04-2019