Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Precisietechniek
Omschrijving
In het werk van de beroepsbeoefenaar zijn met name de volgende houdingsaspecten van belang: Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Dit is essentieel bij nagenoeg alle werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Hij moet rustig, bedachtzaam en geconcentreerd kunnen werken. Er worden hoge eisen gesteld aan maatvoering, kwaliteit en toleranties ten aanzien van producten die hij maakt. Hij is kwaliteitsbewust en kan goed communiceren over zijn vak met derden. Hij moet alert zijn op fouten en afwijkingen tijdens de werkzaamheden. Ten behoeve van het samenwerken met collega’s zijn sociale en communicatieve vaardigheden van belang. Tevens moet hij tijdens en na afronding van de werkzaamheden de noodzakelijke informatie op een heldere wijze overdragen aan alle betrokkenen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23198 01-08-2016 01-08-2020 01-08-2026  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Verspaner 2 25302 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 21-01-2017  
Allround verspaner 3 25298 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 21-01-2017  
Gereedschapsmaker 3 25299 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 19-07-2017  
Instrumentmaker 3 25300 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025
Researchinstrumentmaker 4 25301 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026
Verspaningstechnoloog 4 25507 01-08-2016 01-08-2020 01-08-2026
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 21-01-2017