Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij
Omschrijving
De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij heeft een coƶrdinerende rol in organisaties waar de groene omgeving en werkzaamheden uit het groene domein worden ingezet bij de begeleiding* van deelnemers in het kader van dagbesteding, sociale activering of begeleiding (terug) naar werk of onderwijs. De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij creƫert een (sociaal) veilige omgeving, ziet toe op de uitvoering van werkbegeleidingsplannen en onderhoudt het contact met naastbetrokkenen en externe (zorg)begeleiders. De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij treedt creatief en handelend op in complexe en onvoorspelbare situaties. * In dit kwalificatiedossier gebruiken we de term begeleiding voor het begeleiden van deelnemers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten op de zorgboerderij.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
27018 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Zorgboerderij Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2024
Expressief talent K0152 01-08-2024
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2024
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2024
Houder van honden en katten K0470 01-08-2024
Houder van overige zoogdieren K0471 01-08-2024
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2024
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2024