Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij
Omschrijving
De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij heeft een coƶrdinerende rol in organisaties waar de groene omgeving en werkzaamheden uit het groene domein worden ingezet bij de begeleiding* van deelnemers in het kader van dagbesteding, sociale activering of begeleiding (terug) naar werk of onderwijs. De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij creƫert een (sociaal) veilige omgeving, ziet toe op de uitvoering van werkbegeleidingsplannen en onderhoudt het contact met naastbetrokkenen en externe (zorg)begeleiders. De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij treedt creatief en handelend op in complexe en onvoorspelbare situaties. * In dit kwalificatiedossier gebruiken we de term begeleiding voor het begeleiden van deelnemers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten op de zorgboerderij.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
27018 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Zorgboerderij Agrarisch loonwerk K0255 01-08-2024
Arbeidsparticipatie K0002 01-08-2024
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024
Automatisch melken K0272 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Biologisch Dynamische landbouw K0341 01-08-2024
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-08-2024
De Levende Tuin K0311 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-08-2024
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2024
Expressief talent K0152 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2024
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2024
Houder van honden en katten K0470 01-08-2024
Houder van overige zoogdieren K0471 01-08-2024
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2024
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2024
T-rijbewijs K0758 01-08-2024
Van grond tot mond basis K0715 01-08-2024
Van grond tot mond verdieping K0716 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-08-2024
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-08-2024
Verslavingszorg K1007 01-08-2024
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2024
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2024
Zorg en technologie K0137 01-08-2024
Zorg en technologie toepassen K0136 01-08-2024