Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Zorgboerderij
Omschrijving
In de zorglandbouw staat het contact van mens tot mens centraal. De beginnend beroepsbeoefenaar vervult een brugfunctie tussen de zorgverlening en werkzaamheden in het groene domein (dierverzorging en/of werkzaamheden in de groene ruimtes). De beginnend beroepsbeoefenaar draagt bij aan het creëren van een (sociaal) veilige omgeving om deelnemers te laten groeien en hun sociaal functioneren te bevorderen of te behouden. De beginnend beroepsbeoefenaar is betrokken, empathisch, sociaal, professioneel en integer. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat om verantwoorde keuzes te maken met oog voor de zorgvraag van elke deelnemer en de (dagelijkse) werkzaamheden op het bedrijf. Bij de begeleiding staat het welzijn van mens en dier en respect voor natuur en groen voorop. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een signalerende en proactieve houding en treedt handelend op om risico‚Äôs voor deelnemers, dieren, gewassen en groene ruimtes op de zorgboerderij te voorkomen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23406 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Werkbegeleider zorgboerderij 3 27017 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Expressief talent K0152 01-08-2024  
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2024  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2024  
Groomen in de paardensport K1056 01-08-2024  
Houder van honden en katten K0470 01-08-2024  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij 4 27018 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2024  
Expressief talent K0152 01-08-2024  
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2024  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2024  
Houder van honden en katten K0470 01-08-2024  
Houder van overige zoogdieren K0471 01-08-2024  
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2024  
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2024