Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Software testen
Omschrijving
Met dit certificaat is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat om software te testen met passende testscenario’s, testvormen en testmethodieken. Deze kan de testbevindingen interpreteren en conclusies trekken. Tevens is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat om op basis van de testuitslagen voorstellen te doen voor verbetering van de software.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2024
Dossier Kwalificatie
Software development (Gewijzigd 2024) Software developer