Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Triage
Omschrijving
In dit scholingstraject leert de certificaathouder op een professionele en verantwoordelijke manier patiënten te triageren. Dit omvat het leren om hulpvragen van patiënten te behandelen door middel van het in kaart brengen van problemen en risicovolle of complexe medische situaties. De certificaathouder leert de aard en de urgentie van de klacht vast te stellen door middel van erkende triagemethodieken, bijvoorbeeld het herkennen van verschillende symptomen. Daarnaast leert de certificaathouder welke vervolgstappen passend zijn bij deze klachten, het prioriteren van patiënten op basis van hun klachten, hoe de vervolgstappen te communiceren met de patiënt en hoe de vervolgstappen (wanneer nodig) direct toe te passen. Als laatst leert de certificaathouder het verwerken van patiëntgerelateerde informatie.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
25-10-2023
Dossier Kwalificatie
Doktersassistent (Gewijzigd 2021) Doktersassistent