Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert biologisch-dynamische landbouw
Omschrijving
De vakexpert biologisch-dynamische landbouw werkt op een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Dit kunnen zowel gemengde bedrijven zijn als specialistische bedrijven in de open teelt, de bedekte teelt of de veehouderij. Bedrijven binnen de biologisch-dynamische landbouw streven naar gesloten kringlopen. Op het gemengd bedrijf zijn deze van nature aanwezig. Bij het specialistische bedrijf streeft men naar regionale koppelbedrijven. De vakexpert biologisch-dynamische landbouw heeft ook als aandachtsgebied het optimaliseren van de bedrijfsactiviteiten vanuit een antroposofische levenshouding. De antroposofische levenshouding wordt getypeerd door een eigentijdse combinatie van gangbare en geesteswetenschap. De vakexpert biologisch-dynamische landbouw heeft een leidende en sturende rol en heeft daarom een voorbeeldfunctie. Van De vakexpert biologisch-dynamische landbouw wordt verwacht dat die ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers stimuleert. De vakexpert biologisch-dynamische landbouw heeft voortdurend aandacht voor optimalisering van het proces, vernieuwing en veranderingen in de keten en de maatschappij. Vakdeskundigheid zowel van de plantenteelt als de dierhouderij en de bedrijfsvoering in een gesloten kringloop is dan van groot belang.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25991 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie