Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert biologisch-dynamische landbouw
Omschrijving
De vakexpert biologisch-dynamische landbouw werkt op een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Dit kunnen zowel gemengde bedrijven zijn als specialistische bedrijven in de open teelt, de bedekte teelt of de veehouderij. Bedrijven binnen de biologisch-dynamische landbouw streven naar gesloten kringlopen. Op het gemengd bedrijf zijn deze van nature aanwezig. Bij het specialistische bedrijf streeft men naar regionale koppelbedrijven. De vakexpert biologisch-dynamische landbouw heeft ook als aandachtsgebied het optimaliseren van de bedrijfsactiviteiten vanuit een antroposofische levenshouding. De antroposofische levenshouding wordt getypeerd door een eigentijdse combinatie van gangbare en geesteswetenschap. De vakexpert biologisch-dynamische landbouw heeft een leidende en sturende rol en heeft daarom een voorbeeldfunctie. Van De vakexpert biologisch-dynamische landbouw wordt verwacht dat die ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers stimuleert. De vakexpert biologisch-dynamische landbouw heeft voortdurend aandacht voor optimalisering van het proces, vernieuwing en veranderingen in de keten en de maatschappij. Vakdeskundigheid zowel van de plantenteelt als de dierhouderij en de bedrijfsvoering in een gesloten kringloop is dan van groot belang.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25991 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie Agrarisch loonwerk K0255 01-08-2024
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024
Bedrijfsindividualiteit Biologisch Dynamische landbouw K0282 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Doorstroom groen hbo K0601 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2024
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Klauwverzorging K0264 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Optimaliseren internationale agrologistiek - plant K0774 01-08-2024
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Precisielandbouw K0284 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4 K0320 01-08-2024
Toegepaste marketing K0778 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
T-rijbewijs K0758 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2024
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2024
Zorg geschikt voor niveau 3 K0276 01-08-2024
Zorg geschikt voor niveau 4 K0277 01-08-2024