Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert teelt en groene technologie
Omschrijving
De vakexpert teelt en groene technologie werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt of een combinatie van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook nieuwe en alternatieve teelten onder. De vakexpert teelt en groene technologie kan ook bij een vermeerderingsbedrijf of vertical farm werkzaam zijn. De vakexpert teelt en groene technologie werkt onder andere op kantoor, doet bureauwerk en als die meewerkt werkt die mee in onder andere kassen, hallen en de buitenlucht. De vakexpert teelt en groene technologie werkt vaak met een team en heeft een voorbeeldfunctie vanwege diens leidende en sturende rol. Van de vakexpert teelt en groene technologie wordt verwacht dat die verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit toont, kan samenwerken en kan omgaan met de diversiteit aan medewerkers binnen de organisatie. De vakexpert teelt en groene technologie heeft voortdurend aandacht voor optimalisering van het proces, vernieuwing en veranderingen in de keten en de maatschappij. De vakexpert teelt en groene technologie vertaalt dit naar de mogelijkheden en kansen die dit voor het bedrijf biedt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25988 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Doorstroom groen hbo K0601 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Geavanceerde technische installaties tuinbouw K0041 01-08-2024
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2024
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2024
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Internationale handel en plantgezondheid K0056 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Optimaliseren internationale agrologistiek - plant K0774 01-08-2024
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Precisielandbouw K0284 01-08-2024
Productietechniek geschikt voor niveau 3 K0334 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4 K0320 01-08-2024
Telen op afstand K0105 01-08-2024
Toegepaste marketing K0778 01-08-2024
Toepassing van Biobased principes in de Tuinbouw en uitgangsmaterialensector K0107 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
T-rijbewijs K0758 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Veredeling K0181 01-08-2024
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2024
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2024
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024
Werken in de aquacultuur K0269 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2024
Zorg geschikt voor niveau 3 K0276 01-08-2024
Zorg geschikt voor niveau 4 K0277 01-08-2024